Zgłoszenie do konkursu internetowego 24 Konkursu Piosenki Wygraj Sukces

Imię:
Nazwisko:
Data urodzenia: w formacie RRRR-MM-DD, np.: 1992-03-12
Prezentowana piosenka:
Link do Twojego klipu YouTube:
Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=o8M-Y8VKuDY
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail: